arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Türkiye'deki ırklar birlik olmadığı sürece Türkiye asla gelişemez.

ırk mı? ne kadar ırk? kaç gram? iyi tamam. ork olmasın o. hala ırk diyoruz. bence sorun bu.

Konuyu Saptırma Safsatası

konuyla alakasız bir yorum,safsatanın hasıdır

Dinlerde bahsedildiği şekliyle yaratıcı/ tanrı yoktur.

önerme mantıken hatalıdır zira tanrı konsepti sadece ibrahimi dinlerde yoktur.

Konuyu Saptırma Safsatası

İbrahimi dinler dışında başka dinlerin olması, öncülü "Tanrı kavramı her canlı için eşit değildir." olan bir önermenin mantıken hatalı olmasının kanıtı olamaz

Askerlik vatan borcu degildir.

Vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Alakasız Sonuç Safsatası

Sloganvari soylem

Kadınlar kod yazabilir

analitik düşenemiyorlar. yetenekleri ve dna'ları bu yönde çalışmıyor. denedim, test ettim gördüm.

Önyargılı Dil Safsatası

Ileri derecede onyargili dil kullanimi.

Kadınlar kod yazabilir

Ama çoğu kadın dedikodu yapmaktan kod yazmaya vakit ayıramamaktadır.

Önyargılı Dil Safsatası

Kadinlara karsi bilimsel olmayan ileri on yargili dil

İdam cezası, çağ dışı bir uygulamadır.

Yaşam hakkı en temel insan haklarındandır. Önemli olan suçun işlenmemesi için önlemler almak; suç işlendiyse suçluya gereken cezanın verilmesi kapsamında suçlunun topluma kazandırılmasını ve suçun tekrarının en aza indirilmesini sağlamaktır.İdam hiçbir açıdan çözüm değildir.Tarih bunu kanıtlamıştır.

Kısır Döngü Safsatası

yaşam hakkı en temel haksa bir katil bunu masum birinden almış oluyor. bu durumda olayın en ilgili kişisi olan akrabalar devreye girer. kısas isteyebilirler. ve vatana ihanet etmiş bir adamı. o vatanın evlatlarından toplanmış parayla bir çatıaltında 3 öğün yemekle mi besleyeceğiz?

Demokrasi pratikte hiçbir zaman başarılı olamayacaktır

çünkü %51'in %49'a üstünlüğüne çare bulamamıştır.

Konuyu Saptırma Safsatası

demokrasi bundan ibaret değildir

Türkiye'de bilim yeteri kadar rağbet görmemektedir.

"elin gavuru neler yapıyor bizim tüpitak anca gavur eriğini gavur eriğine çevirsin" demek sizin bilime rağbet gösteren kitlenin bir parçası olduğunuzu göstermez

Konuyu Saptırma Safsatası

Farklı bir tartışmaya cevap vermeye çalışıyor

Türkiye yazılım geliştiricilerinin önü açılmalıdır.

Hindistanlı yazılım geliştiricilerinin önünü kimse açmamıştır.

Konuyu Saptırma Safsatası

Troll

Türkiye yazılım geliştiricilerinin önü açılmalıdır.

Biz türklerde de muhteşem fikirler üretebilme yeteneği mevcuttur.

Önyargılı Dil Safsatası

Duyguları kabartarak fikrini kabul ettirmeye çalışıyor.