arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Devrim şehitleri ölümlüdür.

Devrim şehitleri ölümlü değil ölüdür. Ölümlülük hayatta olan birinin niteliğidir. Şehitlik ölümlüler için değil ölüler için kullanılan bir nitelemedir.

Konuyu Saptırma Safsatası

Kes ağlamayı

Teknolojinin önündeki en büyük engel kapitalizmdir

evet malesef bu doğru.

Kısır Döngü Safsatası

Ne bir fikir, ne bir bilgi belirten bir argüman.

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

Uzmanlığın artması veya insan faktörünün azalması, hata payını ortadan kaldırmaz. Çünkü daima istismar etmek için bir olanak vardır.

Felaket Tellallığı Safsatası

Bahsi geçen gelişmeler hata payını minimize etmeye yönelik adımlardır. Hata payı ve istismar olasılıkları her alanda mevcuttur. Sadece nükleer enerjide bunların altını çizmek mantık hatasıdır.

İnsanların çoğu cehennemde yanmamak için iyilik yapar.

sadece gerçekten inananlar (intihar bomcacıları seviyesindekiler) tanrının istediğini cehennemde yanmamak için yaparlar.

Adam Karalama Safsatası

Fazla özgürlük yalnızlıktır.

Sanırım yazılmış en iyi argüman bu. Sonuna kadar destekliyorum.

Alakasız Amaç Safsatası

Baglantisiz

Eşcinsellik hastalıktır

Bireyin eşcinsel olması onun yaşama hakkının olmadığı ya da diğerlerinden daha değersiz olduğu anlamına gelmez. Bireyi değersiz yapan farklılıklarını toplumun gözüne sokma fantezisidir.

Duygu Sömürüsü

Alakasız

Bâzı insânlar doğuştan suça yatkındırlar.

Suçu işleyenler bile ıslah edildikten sonra doğru bir eğitimle düzeltilemeyecek onarılamayacak kimse yoktur..

Konuyu Saptırma Safsatası

Doğuştan gelmesiyle sonradan değiştirilebilir (!) olması farklı şeylerdir.

Gelir dağılımı eşitliği geleceğin ekonomisidir

Gelir dağılımı eşite yakın ülkeler innovasyonda ileridedirler. Bkn:Norveç, Finlandiya

Yanlış Sebep Safsatası

Dünya'nın en innovatif ülkeleri arasında Finlandiya 4.dür, Norveç ilk 10'da bile değildir.

Irk diye bir şey yoktur.

Yakın zamanda genom üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara göre Alman, Türk, Afrikalı vesaire olarak tanımladığımız "ırklar" arasındaki fark yüzde beşden bile azdır.

Devede Kulak Safsatası

İnsan kadar kompleks bir canlıda %5'lik genetik farkın küçümsenmesi.

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

insanlar dini okudukça, araştırdıkça onun aslında iddia edildiği gibi olmadığını görebilir. zira "milyarlarca yıldız yaratan kainatın hükümdarının" best seller kitabında "biz yıldızları gece yönünüzü bulasınız diye yarattık" lafzının dünyadan yukarı bakan birisi tarafından yazıldığı aşikardır.

Alakasız Sonuç Safsatası

Sonuçta Allah kitabı Dünyaya gönderiyor.Dünyaya gönderdiği bir kitapda dünyada yaşayan birine hitap etmesi gerekir.Sen sadece Nerden tutunacağını bilmiyorsun.Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.