arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Araba sahibi olmak tutsaklıktır.

Arabalardan nefret ederim

Alakasız Sonuç Safsatası

argüman yok.duygusunu belirtmiş.

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

Nasil yoguracaklar? Bismillah diyerek mikroskopa bakinca daha etkin bir arastirma yapacak degiller ya? En azindan pozitif bilim için kabul edilebilecek bir sey degil. Bazi dindarlar dini hayatin her alanina yaymak istediginden, dinin herseyle yogrulmasini isterler.

Konuyu Saptırma Safsatası

Alakaya çay demle

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

Eğer önermedeki gibi olsaydı Ulusal Bilimler Akademisi üyelerinin %93 gibi ezici bir çoğunluğu, Nobel almış bilim adamlarının büyük çoğunluğu, sosyoekonomik koşulları yüksek insanların ve bilimin içselleştirildiği toplumların büyük çoğunluğu ateist olmazdı. İnançla bilim arasındaki ayrım ortadadır.

Yanlış Sebep Safsatası

Basit sürü psikolojisi. Bir şeyi destekleyen insan sayısı artınca bu şeyin doğru olması gerekmiyor.

İdam cezası, çağ dışı bir uygulamadır.

Karına ve kızına tecavüz edip öldüren bir caniyi kendinmi öldürmek isterdin yoksa sisteminmi ?

Dolduruşa Getirme Safsatası

cinayete teşvik

Türkiye'deki ırklar birlik olmadığı sürece Türkiye asla gelişemez.

Türkiye'de ayrılığı sadece ırk üzerinden görmekte yanlıştır. İslâmî yorumlama üzerinden bile ayrılık yaşanıyor. İmparatorluk döneminde farklı toplulukların nasıl bir arada kaldığı incelenip meseleyi buradan çözmek gerekiyor

Yanlış Sebep Safsatası

İslami ayrımın da bulunması, ırk ayrımının çözümlenmesine gerek olmadığını göstermez ki?

Adil kullanım kotası derhal kaldırılmalı ve simetrik internet hızı getirilmelidir (download = upload)

araştırma yapılması gerekir diye argüman olmaz. ben 8 yıldır program yazıyorum 3 uluslarası bilgisayar bilimi ödülü aldım, konu hakkında bilgi sahibi olmayan açıkça sensin. akk ve upload meselesi tüm türkiyede bilgisayardan anlayan herkesin şikayet ettiği ve haksızlık olduğunu belirttiği birşey

Adam Karalama Safsatası

3) Karşındaki insanı "bir şey bilmiyorsun" diyerek karalayamazsın. Bir şey savunuyorsan sebeplerini söylemek zorundasın. Hatta burada bir de "Tu quoque" yapıyorsun. Sana yöneltilen bir eleştiriye yine mesnetsiz bir şekilde (çünkü verdiğin sebeplerin hiçbiri geçerli değil.) eleştiriyle cevap veriyorsun. Argümanının doğruluğu karşındakinin çok şey bilmesi ya da hiçbir şey bilmemesi ile ilgili olamaz. Sen de bunu böyle savunamazsın. Rasyonel sebeplerin olmalı.

Adil kullanım kotası derhal kaldırılmalı ve simetrik internet hızı getirilmelidir (download = upload)

araştırma yapılması gerekir diye argüman olmaz. ben 8 yıldır program yazıyorum 3 uluslarası bilgisayar bilimi ödülü aldım, konu hakkında bilgi sahibi olmayan açıkça sensin. akk ve upload meselesi tüm türkiyede bilgisayardan anlayan herkesin şikayet ettiği ve haksızlık olduğunu belirttiği birşey

Yanlış Sebep Safsatası

2) Herkesin şikayet etmesi bir konunun doğruluğuna sebep değildir. Verdiğin sebeple bu argümanının geçerli olduğunu söylüyorsan Bandwagon safsatası yapıyorsun. (Türkçesi "sürü psikolojisi") Kaç kişi söylüyor olursa olsun, söylenen şeyin sebepleri sorgulanır. Yaptığın şey "Yanlış Sebep"e dahil oluyor. İnsanlara argümanını geçerli görmeleri için vermemen gereken bir şeyi veriyorsun.

Adil kullanım kotası derhal kaldırılmalı ve simetrik internet hızı getirilmelidir (download = upload)

araştırma yapılması gerekir diye argüman olmaz. ben 8 yıldır program yazıyorum 3 uluslarası bilgisayar bilimi ödülü aldım, konu hakkında bilgi sahibi olmayan açıkça sensin. akk ve upload meselesi tüm türkiyede bilgisayardan anlayan herkesin şikayet ettiği ve haksızlık olduğunu belirttiği birşey

Bir Bilen Safsatası

1) 8 yıldır program yazıyorsun ve/veya 3 bilgisayar bilimi ödülü aldın diye otoritenin sağladığı kaynakları desteksiz kullanamazsın. Rasyonel sebeplerin olmalı. Böyle tartışılmaz. Sen bunu yaptığında bir bilen safsatası yapmış olursun. Başkaları sana bu sebeple inanırsa otoriteye tapma safsatası yapmış olurlar.

Evren zeki bir tasarımcının ürünü değildir.

Evren makrodan mikroya, aynı düzeni ve aynı formu korumasıyla ve henüz yeni gözlemlenebilen mikroevrenlerde bile müthiş bir düzen sahibi olmasıyla tam bir sanat eseridir. Ve bir sanat eseri her zaman sanatkarı gerektirir.

Alakasız Amaç Safsatası

Evren düzenli değildir, düzensizliğe eğilimlidir. Kapalı bir sistemde entropi arttıkça yeni birşeyler olma ihtimali yükselir. Evrenin müthiş olduğu ve bir sanat eseri olduğu ise subjektiftir herhangi bir düşünce yolağına kaynak gösterilemez.

Anarşizm sosyalizmin hükümetsiz sistemidir

Sosyalizm devletsiz bir düzeni savunmaktan ziyade devletin herşeyi(Ekonomi) kontrol ettiği ve yönettiği bir sistemi savunur.

Yanlış Yön Safsatası

"Ama" değil "Çünkü" olmalıydı.