arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: Tayyip Erdoğan siyaseti bırakmalıdır.
bir önerme için Yanlış Sebep Safsatası bildirimi yaptı: Özgür yazılımların daha başarılı olduğu, kanıtlanmamış bir argümandır.