arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: Argüman'ın karşıt söylemi "ama" ile başlayamaz.
bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: Kes ağlamayı
bir argüman oluşturdu: Ecoseksüellik doğru yoldur.
bir argüman oluşturdu: Beyaz şarap şarap değildir.
bir argüman oluşturdu: Whatsapp'da hikaye atmak köylülüktür.
bir argüman oluşturdu: Yasalar insandaki adalet duygusunu köreltir
bir önerme için Kısır Döngü Safsatası bildirimi yaptı: Ne bir fikir, ne bir bilgi belirten bir argüman.