arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: Mülkiyet kavramı var oldukça mutlak barış sağlanamaz
bir argüman oluşturdu: "Artırılmış" Gerçeklik, "Arttırılmış" değil!
bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: konuyla alakasız bir yorum,safsatanın hasıdır
bir argüman oluşturdu: utopia dizisinin önermesi kesinlikle doğrudur