arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: Farklı bir tartışmaya cevap vermeye çalışıyor
bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: Troll
bir önerme için Önyargılı Dil Safsatası bildirimi yaptı: Duyguları kabartarak fikrini kabul ettirmeye çalışıyor.