arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: Önermenin dönemimizle bir ilgisi yok.
bir önerme için Yanlış Sebep Safsatası bildirimi yaptı: Bilimin test edilebilir olması onu önemli yapmaz.
bir argüman oluşturdu: Zorunlu ve sorumlu iken hareket eder insan.
bir argüman oluşturdu: Boşanmak olmasaydı evlenme oranları düşerdi.
bir argüman oluşturdu: Uzun yol yürüyen uzun yaşar.
bir argüman oluşturdu: Altını bulan adını koyar.
bir argüman oluşturdu: mizah izah edilmez.
bir argüman oluşturdu: Zenginin fıkrasına gülünür.