arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

wmw
Senai kişisini takip ediyor
bir argüman oluşturdu: Tanrı öldü.
bir argüman oluşturdu: Düşünüyorum, o halde varım.
A a'dır.

Bir şey ne ise odur.

bir argüman oluşturdu: A a'dır.