arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: Evrende net bilgi yoktur. Olsa da insanlık için bu asla ulaşılamaz.
bir argüman oluşturdu: insanlar fanatik olmalı mıdır olmamalı mıdır?
mfd
bir argüman oluşturdu: Bir saniye içerisinde üçe kadar sayabilmek bir yetenek değildir