arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir önerme için Yanlış Sebep Safsatası bildirimi yaptı: Dünya'nın en innovatif ülkeleri arasında Finlandiya 4.dür, Norveç ilk 10'da bile değildir.
bir önerme için Devede Kulak Safsatası bildirimi yaptı: İnsan kadar kompleks bir canlıda %5'lik genetik farkın küçümsenmesi.
bir argüman oluşturdu: Ferdin işlediği suç, toplumun da suçudur