arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: Şifre yerine parola denmelidir.
bir argüman oluşturdu: Argüman'ın karşıt söylemi "ama" ile başlayamaz.
bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: Kes ağlamayı
bir argüman oluşturdu: Ecoseksüellik doğru yoldur.
bir argüman oluşturdu: Beyaz şarap şarap değildir.