arguman.org bir argüman analizi platformudur.

İstatistikler

Genellemeler yanlistir

1
KATILIMCI
0
ÇÜNKÜ
1
AMA
0
ANCAK

Ferdin işlediği suç, toplumun da suçudur

1
KATILIMCI
1
ÇÜNKÜ
0
AMA
0
ANCAK