arguman.org bir argüman analizi platformudur.

İstatistikler

Kadınlar kod yazabilir

çünkü
Kod yazma aktivitesi cinsiyete bağlı değildir.
17 destekleyen
1 safsata bildirimi

Yapay zeka gelecekte insanlığın sonu olacaktır.

ama
Yapay zeka'yı insanlığın sonu olarak değil de, insanlık yok olduğunda veya olursa insan zekasını ve şuurunu devam ettirecek mirasçılar olarak görmek gerekir
11 destekleyen

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

çünkü
Bilim dogma kabul etmez, sorgulamaya dayanır. Felsefe de aynı şekilde, bir arayıştır. Din tamamen dogmadır ve dinde sorgulamanın yeri yoktur. Sorgulamaya başlayıp bazı sonuçlara varan insanın dinden uzaklaşması bu yüzdendir.
11 destekleyen

Kapalı kaynak bir yazılım ile yapılan bir milletvekili seçimi meşru değildir.

ama
Yazılımın özgür/açık kaynaklı olması onun daha güvensiz olduğu veya daha kolay kırılabileceği anlamına gelmez çünkü her şey ortadadır ve dileyen geliştirebilir. Sahipli/kapalı kaynak yazılım kullanmak bir kişinin, kurumun veya kümenin güvenlik alanındaki niteliğine körü körüne bağlılığı gerektirir.
12 destekleyen

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

ama
Nükleer enerji; kömür, doğalgaz ve petrole göre daha çevre dostudur, elektriği bizim gibi dışardan ithal eden ülke için dışa bağımlılığı azaltır, kuruluş maliyetinden sonra ucuzdur, diğer enerji çeşitlerine göre daha verimlidir, kullanılan yakıt tekrar tekrar kullanılabilir.
7 destekleyen

Bâzı insânlar doğuştan suça yatkındırlar.

çünkü
Bireyin serebral korteksinde patolojik bir hastalık ''psikopati, sosyopati veya parafili gibi'' olabilir.
5 destekleyen

Herkesin programlama öğrenmesi gerek.

ancak
Herkes programlama temellerini öğrenmeli ancak herkes programcı olmamalıdır. Programlamayı düzenli bir eylem haline getirmek, bunun üzerinden maddi kazanç elde etmek herkesin yapması gereken bir şey değildir.
5 destekleyen

devlet okullarında öğretilen ingilizce yeterli değildir.

ancak
Devlet okullarında öğretilen hiçbir ders yeterli değildir.
7 destekleyen

Askerlik vatan borcu degildir.

çünkü
"vatan borcu" kelimesi devlet tarafından ülkemizdeki insanları galeyana getirmek için kullanılan ve faşist değerler yüklenmiş bir kelimedir. Askerlik vatan borcundan çok zorunluluktur. Bu zorunluluk " vatan borcu " kelimesiyle örtbas edilmiştir.
15 destekleyen

Herkesin programlama öğrenmesi gerek.

çünkü
Farklı çözüm yolları üretme becerisi kazandırır.
4 destekleyen

Eşcinsel evlilik yasallaştırılmalıdır.

ancak
Türkiye'de asla hoş karşılanmayacak olan toplumsal olgudur.
7 destekleyen

Kadınlar kod yazabilir

çünkü
Kod yazmak sanıldığı kadar "zor bir iş" değildir. Yeter miktarda analitik zekaya sahip her birey, cinsiyet ayırt etmeksizin kod yazabilir.
8 destekleyen

Herkesin programlama öğrenmesi gerek.

çünkü
Sirali dusunmeyi ogretir
4 destekleyen

Türkiye'nin mevcut yönetim şekli demokrasi değildir. (Ekim 2016)

çünkü
%40 oy alarak iktidar olan bir parti aynı zamanda kendisine oy vermeyen %60 ı yönetmek durumunda kalıyor bunun da pek demokratik olduğunu düşünmüyorum ve milletvekili adayını partinin belirlemesi %10 seçim barajı olması gibi etkenler de demokrasi prensibine pek uymuyor
4 destekleyen
2 safsata bildirimi
Kısır Döngü Safsatası
Yanlış Sebep Safsatası

İdam cezası yasallaştırılmalıdır.

ama
Ölümün ne ölçüde bir ceza olduğu hatta ceza olup olmadığı gibi noktalar belirsiz olduğundan, daha adil olabilmek adına süreci kontrol altında tutulabilecek cezalar tercih edilmelidir.(müebbet hapis vs. )
2 destekleyen

Askerlik vatan borcu degildir.

çünkü
Vatan borcu diye bişey yoktur
9 destekleyen

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

ama
Astroloji ne kadar bilim dalı olarak kabul ediliyorsa ilahiyatta o derece bilimdir. Bilimsel değildir. Din doğmatiktir bu vesileyle bilimle ilişkilendirilemez.
5 destekleyen

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

ama
dinde sorgulama olmasaydı gerçek din dışında kalan herkez hüsrana uğrardı bu da yaratıcıya adaletsiz demek olur.yani sorgulamak normaldir hatta insanlara bilgi verilmeden bunun öğretilmesi gerekir.
2 destekleyen

Hayvan cinayetleri ciddi bir suçtur!

ama
Hayvanların birbirini yiyebilmesi normalse ve insan da bir hayvandır önermesine göre insanlar da hayvanları yaşam döngüsü dahilinde yiyebilmelidir. Kasıtlı olarak ve gereksizce öldürülen hayvanlar bu bağlamda cinayettir.
5 destekleyen

Askerlik vatan borcu degildir.

çünkü
uğruna canımızı verecek kadar değer görmediğimiz bir ülkede askerlik borç sayılmaz.
10 destekleyen

Modern insan sürekli kapitalist düşünmeye şartlandırıldığı için kapitalizm dışı bir hayata uyum sağlaması zordur.

ama
Ağaç yaşken eğilebilir. Erken yaşta insanların mülkiyet, toplum, değer ve benzeri kavramlarla ilişkileri kapitalist çevre ve ilişkilerden arındırılabilirse, bireyler daha farklı yaşam biçimlerini kolaylıkla kurgulayabilir.
4 destekleyen

Eşcinsellik hastalıktır

ama
40 sene evvel psikiyatrik hastalık tanı listesinden çıkarılmıştır. Ancak yapılan araştırmalarla kişisel bir tercih olmadığı da kanıtlanmış ve bir yönelim olarak kabul edilmiştir. Ortada bir sorun olduğu âşikar, doğru bir şekilde ele almak mühim.
2 destekleyen

Türkiye'deki üniversitelerin bilgi işlem daire başkanlıkları ve dolayısıyla bu üniversitelerin yayında olan (web, masaüstü, basılı medya) ürünleri kalitesizdir.

çünkü
Memuriyetin getirdiği rekabetsiz ortam, onları mesleklerinde daha iyi olmaya teşvik edici değildir.
3 destekleyen

İnsanın hayal gücü sınırlıdır.

ama
İnsanların göremediği renk aralıkları ve işitemedigi frekanslar bunlara örnek verilebilir. Bunlar yanlış ya da doğru şekilde algılananlara benzetilerek hayal edilebilir. Lakin durum insanın hayalgücünün sınırsız değil, algıladıkları ile sınırlı olduğunu kanıtlar.
10 destekleyen

İnsanın hayal gücü sınırlıdır.

ama
bunun ispatlanabilmesi için insanın hayal edemeyeceği bir şeyin bulunması gerekir. bunu bulup ispatlayacak olan kişi insan ise, bu durum paradoksa yol açar.
7 destekleyen

Eşcinsellik hastalıktır

çünkü
Biyolojik olarak yaşam başarısı(fitnes) üreyebilme yeteneği ile ilişkilendirilir.
4 destekleyen

özgür yazılım hareketi, sosyalizmin teknoloji çağına uyarlanmış halidir.

çünkü
motivasyon aracı para değil, kendini gerçekleştirme tutkusudur
12 destekleyen

İnsanın hayal gücü sınırlıdır.

ama
Bir kavramın sınırlı olması , o kavramin ürünlerinin sınırlı olduğu anlamına gelmez. Örneğin alfabe de 29 harf vardır ama sonsuz cümle , kelime vs. yazılabilir.
4 destekleyen

İdam cezası yasallaştırılmalıdır.

ama
ABD 'de idam cezası olmasına rağmen avrupa ülkelerinden fazla suç oranın olması bu önermenin yanlışlığını kanıtlar
3 destekleyen

Kod yazmak farklılıktır.

ama
Farklılık kod yazmak değil yaratıcı çözümler yaratıcı algoritmalar üretmektir. kod yazımı belirli kuralları öğrendikten sonra zor değildir.
5 destekleyen

Türkiye Cumhuriyeti müslüman bir ülke değildir.

çünkü
Devlet bir insan değildir ve namaz kılamaz.
10 destekleyen
1 safsata bildirimi
Alakasız Sonuç Safsatası

Programlama için kitap almak gereksizdir.

ama
Kitap belirli bir plan ve düzen dahilinde öğrenmeni sağlar. Class nedir bilmeden interface öğrenmeye calısmak manasız ve havada kalan bir iş olacağı gibi sadece google kullanarak dağınık bilgiyi ile öğrenirim demek yanlıştır.
2 destekleyen

Eşcinsel evlilik yasallaştırılmalıdır.

çünkü
Herkesin hayatına kimse karışamaz.
8 destekleyen

Demokrasi pratikte hiçbir zaman başarılı olamayacaktır

ancak
Önerme ''hiçbir zaman'' ifadesi ile aşırı güçlü sonuca ulaşmıştır. Zaman içinde bilincin neye evrileceğini bilmediğimizden dolayı böyle bir iddia da bulunmak doğru değildir.
5 destekleyen

Kadınlar kod yazabilir

çünkü
Dunyanin teknik olarak ilk bilgisayar programcisi bir kadindir.
5 destekleyen

Türkiye Cumhuriyeti müslüman bir ülke değildir.

çünkü
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
7 destekleyen
1 safsata bildirimi
Alakasız Sonuç Safsatası

Kapalı kaynak bir yazılım ile yapılan bir milletvekili seçimi meşru değildir.

çünkü
Kapalı kaynak yazılım kullanmak kapalı sayım yapmaktır. Ve kapalı sayım ile yapılan bir seçim meşru değildir.
10 destekleyen

Anime çizgi film değildir.

ama
Bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini belirtecek biçimde art arda çizilmiş resimlerden oluşmaktadır.
2 destekleyen

Demokrasi pratikte hiçbir zaman başarılı olamayacaktır

çünkü
çünkü %51'in %49'a üstünlüğüne çare bulamamıştır.
5 destekleyen
1 safsata bildirimi
Konuyu Saptırma Safsatası

Askerlik vatan borcu degildir.

ama
İnsanların kültür, siyaset vb. konularda aidiyet duydukları bir vatan fikri her zaman faşistçe değildir. İnsanlar bunu istiyor, uğrunda ölecek kadar sevebiliyorlar. Dolayısıyla zorlama, aşırı milliyetçilik gibi anahtar kelimelerin olmadığı bir konuda "faşist" demek cidden manasız.
2 destekleyen

Türkiyede bircok yeni üniversite yapılmaĺıdır

çünkü
Bize saraylar degil egitim kurumlari lazim
3 destekleyen

Bilgisayarda oyun oynamak yararsız bir şekilde vakit öldürmektir.

ama
Oynanan oyuna bağlı olarak değişebileceği gibi kime ve neye göre yarar/zarar sağladığı da değişkendir. Satranç ve Go gibi oyunlar insanı geliştiren yararlı oyunlardır.
8 destekleyen

Askerlik vatan borcu degildir.

çünkü
Askerlerin bir leş yada herhangi bir değeri olmayan bir varlık olarak nitelendirdiği bir ülkede 45 saniyelik şehit haberlerinin verildiği bir ülkede gündemin anlık olarak değiştiği bu ülke de vatan borcu değildir.
2 destekleyen

Ancak kendi doğruları olan insanlar, gerçek özgürlüklerine kavuşur.

çünkü
Özgürlük kavramı insanların sınırları ile belirlenir. Kendi sınırlarını kendileri koyabilrn insanlar kendilerini özgür hissedebilir. Başkalarının doğrularını benimseyen insanlar ise ya o sınırlarda kaybolur veya sıkışıp kalır.
4 destekleyen

Askerlik vatan borcu degildir.

ama
Atalarımızda böyle düşünseydi şuan borçlu olunacak bir vatan olmazdı.
6 destekleyen
2 safsata bildirimi
Duygu Sömürüsü

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

çünkü
Ahmakların yönettiği ülkede bu ahmakların ellerine nükleer silahlar geçmemelidir
2 destekleyen
1 safsata bildirimi
Yanlış Benzetme Safsatası

Askerlik vatan borcu degildir.

çünkü
askerlik zorunluluk haline gelmeden gönüllü bir şekilde yurutulmesi gereken bir platformdur
7 destekleyen

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

çünkü
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak daha akılcı olacaktır.Ormanları tahrip etmemek,olası bir ihmal veya kazaya sebebiyet vermemek hem de geri dönüşüm açısından yararlı bir yaklaşımdır.
5 destekleyen

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

çünkü
Maden ocağını işletmek gibi ciddi bir işi talimatlara aykırı işleten yüzlerce insanın hayatıyla oyun oynayan firma sahibi, denetleyen kişiler bize yapılamayacağını gösterdi.Nükleer santral yapılırsa orda da bir ihmal elbet olacaktır.Ve bu ihmal uzun süre insan sağlığını tehdit edecek şeyler doğurur.
2 destekleyen

Araba, en önemli ihtiyaçlardan birisidir.

ama
İstediğin her yere yürüyerek gidemezsin.
3 destekleyen