Plants should have the right to vote.

Plants have no proven sentience and ability to communicate their vote. As they are unable to vote -- and will never be able to vote -- there is no reason to give them voting rights.

Dolduruşa Getirme Safsatası

They do. Cactuses reduces ☢️

Plants should have the right to vote.

they cannot express their vote in an eligible manner

Alakasız Sonuç Safsatası

Some humens too. For instance the creator of arguman.org. Fatih Erikli. 72586099792

Plants should have the right to vote.

the mutual intelligibility barrier between humans and plants makes it impossible to know whether the concept of democracy is supported by the plant kingdom or not

Yanlış Benzetme Safsatası

"Or 1" always return true.

Banksy'nin yapıtları etkileşim sanatıdır

Belki de eserlerinin satın alınmasını bekliyordur?

Kısır Döngü Safsatası

Hangi para birimi ile? :)

Giyinmek de yemek gibi zaruri bir ihtiyaçtır.

soğuktan korunmak dışında bir zarurililiği yoktur. soğuktan korunmak için olan gereklilik zamanla bir ahlak kuralına dönüşmüştür.

Alakasız Sonuç Safsatası

3 yıl sonra edit'i: nasıl bir insanmışım ben 👾

Karpuz bir sebzedir

Dalda yetişirse meyve, bostanda yetişirse sebze olur..

Alakasız Sonuç Safsatası

bostan sebze, meyve ya da çiçek bitkileri yetiştirilen yerlere verilen isimdir. sadece sebzeler için değildir.

Kürtçe diye bir dil yoktur.

Size göre iletişimi sağlayan her araç bir dil ise bu mantıktan yola çıkarsak Whatsapp'da bir dildir. Oysaki ben böyle bir dilin olmadığını söyleyerek bu dili de inkar etmiş oluyorum. Olmayan bir dil iletişim için bir araç olamaz.

Yanlış Benzetme Safsatası

Önerme iletişimi sağlayan her aracın bir dil olduğundan bahsetmiyor.

Kürtçe diye bir dil yoktur.

Hint-Avrupa dil ailesinde olan diller *özne+yüklem+tümleç* yapılıyken (Örnek: I have an apple.(ING))Kürtçe Ural-Altay dil ailesindeki şekilde *özne+tümleç+yüklem* yapıdadır.(Örnek:Min sev heye.(Kürtçe))Ayrıca Wikipedia'da içeriklerinin %75'i kontrol ediliyor.Bu yüzden Wikipedia kesin kaynak değildir

Kısır Döngü Safsatası

Argümanın sunulduğu kaynak da gayet güvenilir bir yer değildir.

Yapay zeka gelecekte insanlığın sonu olacaktır.

söylem sahibi 3 bölüm matrix izleyip klavye başına geçmiştir.

Adam Karalama Safsatası

karalıyo