insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

atıyımda bakalım ne çıkacak diyerek attığını sanıyorum.yaratıcı vardır ve yaratıcı nasıl olurda yokluğunu ispatlayacak birşey yaratır.bu bilim içindi .felsefede ise kendine sorulan gerçek sorular insanı yaratıcıdan baska bir şeye çıkarmayacaktır.

İnanca Başvurma Safsatası

Yaratıcı vardır deyince var olmaz.

Tayyip Erdoğan bir insan değildir Tanrıdır

İnsan görünümünde olması ve diğer insanlar gibi davranması Tanrı olmadığı anlamına gelmez.Görünüşü insan üstü yüce varlığını gizliyor o bir ilahtır.

İnanca Başvurma Safsatası

Etten kemikten insanın tanrılaştırılması söz konusudur ve komiktir.

Tanrı her şeye kadir değildir.

Allah kadirdir.

İnanca Başvurma Safsatası

Allah'ın var olup omadığı belirsizdir. Dolayısıyla önerme dogmatiktir, inanca dayalıdır.

Evren tesadüfen oluşmamıştır.

Her şeyin bir yaratıcısı vardır ve o da Allah (c.c) dir.

İnanca Başvurma Safsatası

Bilimsel içeriğe sahip olmayıp tamamen inanç temelli bir önermedir.

Evren tesadüfen oluşmamıştır.

Hayatta herseyin bir nedeni vardır.Hiçbirşey nedensiz degil ve tabiatti herseyin bir görevi vardir.Bu hassas dengeyi sağlayan Allah(c.c) her seyi dengesinde yaratmistir.

İnanca Başvurma Safsatası

Önerme tamamen inanca dayalıdır.

Birinin ateist olması düşünceden ziyade, yaşam tarzından kaynaklanır.

insanlar yaptıklarının birileri tarafından desteklenmesini, en azından yadırganmamasını ister. bu nedenle islam'a inanmadığını belirterek yaptığı gayr-i meşru işleri meşrulaştırma çabasına girer.

Önyargılı Dil Safsatası

Tüm ateistleri kendince bir kefeye koyma çabası içerisinde bir yorum.

Birinin ateist olması düşünceden ziyade, yaşam tarzından kaynaklanır.

Utandıracak bir günahı vayahut toplumda yadırganacak bir hareketi gizli işleyen bir adam, başkasının haberdar olmasından çok hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır gelir. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmeyi arzu eder.

İnanca Başvurma Safsatası

Yorum bir sebep olmaksızın şahsi inanca dayalıdır.

Birinin ateist olması düşünceden ziyade, yaşam tarzından kaynaklanır.

Ateizm düşüncede de vardır yaşam tarzında da. Kişi düşünce olarak yaratıcıya inanmıyor olabilir. Veya yaratıcıya inanıp yokmuş gibi davranabilir. Buna bazı kaynaklarda pratik atezm denir. Ama ikisi aynı kefeye konamaz tabi. İlkinde açık bir inkar var. İkincisinde günahkarlık.

İnanca Başvurma Safsatası

Tamamen inanç yollu bir anlatım önermedir, gerçeklikten uzaktır.

Astroloji bir safsatadır.

dünyadaki zaman kavramının sonucudur gezegenlerin konumu ! astroloji gezegenlerin konumunun dünyadaki etkisi sayesinde ortaya çıkmıştır . !

İnanca Başvurma Safsatası

Hiçbir bilimsel gerekçe belirtmeksizin bir görüştür.

Beyni gelişmemiş insanlar şiddete başvurur.

örnek olarak polis alınabilir; çok düşük puanlarla polis olmak mümkündür ki bu bize polis beyninin seviyesi hakkında bilgi vermektedir ayrıca polislerin toplumsal olaylarda davranışları gözlemlenerek polisin şiddete bakış açısı yorumlanabilir.

Adam Karalama Safsatası

Örneğin tekil bir şahıs değil bir topluluk olması aşağılayıcıdır.

Demokrasi çoğunluğun diktatörlüğüdür.

demokrasi toplumun kendi kendini yönettiğini sanmasını sağlayan sanal bir olgudur.

İnanca Başvurma Safsatası

Herhangi bir argüman bulunmadığından sadece kişisel inançdır.

Hristiyanlık doğru yoldur.

Hristiyanlık doğru yol olsaydı Kuran-ı Kerim gönderilmezdi.

İnanca Başvurma Safsatası

Tamamen inanç esaslı bir önermedir.

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

bahsi geçen din eğer islam ise, önerme yanlıştır. kuran, dogma değil aksine her şeyin esaslıca, derince düşünülüp sorgulanmasını ister. insanın, evrenin, doğanın, canlılığın vs.vs. ve sorgulama arttıkça aslında her şeyin birbiriyle ne kadar uyumlu olduğu görülebilir. tabi görmek istenirse..

İnanca Başvurma Safsatası

Önerme inanç hariç hiçbir argüman içermemektedir.

Kadınlar kod yazabilir

analitik düşenemiyorlar. yetenekleri ve dna'ları bu yönde çalışmıyor. denedim, test ettim gördüm.

Önyargılı Dil Safsatası

Doğrudan kadın erkek ayrımı yapılmıştır

İnanmak bünyeyi güçlü hale getirir (mi?)

"Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz."

İnanca Başvurma Safsatası

Bu önerme tamamen kişisel inancın doğru kaynak olarak lanse edilmesini içerir ve dogmatiktir.