arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Askerlik vatan borcu degildir.

Atalarımızda böyle düşünseydi şuan borçlu olunacak bir vatan olmazdı.

Duygu Sömürüsü

biraz aklımızı mı kullansak ?

Suriye topraklarında Kürdistan kurulması desteklenmelidir. Çünkü bu Türkiye'de ki terörü sonlandırır.

Kürtler devlet kuracak kültürel ve diplomatik birikime ulaştığında kendilerinin yöneteceği bir devleti kaçınılmaz olarak kuracaklardır. Ancak ABD yardımıyla kurulmak istenen bugünki yapı ancak Kürt adının sömürüsü olabilir. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceği gibi ABD yardımıyla da devlet kurulmaz.

Yanlış Sebep Safsatası

Kürtler devlet kuracak kültürel ve diplomatik birikime sahip olmadığı bilgisi tartışmalıdır. Tartışmalı bir sebep üzerinden kesin bir yargı üretilemez.

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

Nükleer enerji tamamı ile doğaldır. Kimyasal tepkimeler de radyoaktif tepkimeler de doğaldır. Sizin vücudunuzda ATP parçalamanız ve enerji ortaya çıkarmanız ile aynı durum ve tamamı ile yenilenebilir. Ayrıca bu zamana kadar fosil yakıttan alınan zarar, nükleer ile karşılaştırılamayacak kadar fazla.

Alakasız Sonuç Safsatası

Doğal olan herşey zararsız değildir. Kenevir de doğaldır, fosil yakıtlar da... Önerme kendi içinde çelişir

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

Çernobil faciası bir deney sırasında olmaktadır. Bu yüzden eğer deney denenmez ise hiçbir sorun teşkil etmeyecektir.

Yanlış Sebep Safsatası

Fukuşima felaketi doğal afet sebebiyle olmuştur. O halde doğal afet olmazsa sorun teşkil etmez denilemez.

Ötanazi haktır.

Kelebek etkisi teorisine göre yapacağımız her şey bir başka hayatı etkileyebilir.

Alakasız Sonuç Safsatası

Kelebek etkisi teoridir ve kişinin kendi haytıyla kelebek etkisinin ilgisi yoktur. Olsa bile yaşayan intiharcının hayatının da aynı etkiyi yapabileceği olasıdır. Acı çekmese de olasıdır. Ötenazi olmasa da olasıdır.

Hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez

Neye göre , kime göre ?

Alakasız Amaç Safsatası

troll safsatasi
us

Hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez

Havada böyledir.Su içerisinde durum farklıdır.Foton yansımaları yada dalgalamaları deniz içerisinde ışıktan daha hızlı hareket eder...

Yanlış Benzetme Safsatası

yanlis ornek alakasiz
us

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

Bilimsel araştırmalarını dinle yoğuranlar en iyi sonuca varacaktır.

Yanlış Yön Safsatası

Din ile bilim çok farklı yöntemlere sahip alanlardır. Bu nedenle birbirlerine indirgenmeleri ve birbirlerini açıklamaları mümkün değildir.

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

Din bir sorgulamanın sonucudur dolayısıyla din sorgulamayı red eder demek hatalıdır. Çünkü bir sonuca vardığın için sorgulamazsın. Din insanın varoluşunu anlamlandırması için bir sebep sunar sen düşünüp sorgulayarak bu sebeplerden doğru olanı seçersin ve sorgulaman biter. Din sorgulamayı destekler.

Alakasız Sonuç Safsatası

Dogmalar sorgulamayı kabul etmez. Dogma sorgusuz sualsiz kabul eder. Dolayısıyla 'din sorgulamayı destekler 'ifadesi çelişiktir.

Havyanların hayatı da insanlarınki kadar değerlidir

İnsan hayatı sanıldığı kadar değerli değildir. safsata editi: Karşı argüman olan "Hayvanlar insanlar kadar değerli değildir" veya "İnsanlar hayvanlardan daha değerlidir" iddiasının örtük olarak insana atfettiği yüksek değerin mevcut olmadığını söyleyerek üst argümanı destekliyorum.

Yanlış Sebep Safsatası