arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Hümanizm önümüzdeki 200 yıl içinde yok olacaktır.

Alakasız Sonuç Safsatası

Önermeden, sonuca ulaşılamıyor

Yapay zeka insanın varoluş anlamını tehdit etmektedir

İnsanın varoluşu anlamsızdır.

Alakasız Sonuç Safsatası

Esrar zararsızdır.

zararsızdır denemez. bir çok yararı vardır o konuda bir sıkıntı yok ama psikolojik olumsuz etkileri de vardır kesinlikle.

Alakasız Sonuç Safsatası

yarar, olumsuz etki?

Türkiye de facto olarak 3'e bölünmüştür.

Bu gruplar eşit haklara sahip değildirler...

Önyargılı Dil Safsatası

İtham?

Askerlik vatan borcu degildir.

Atalarımızda böyle düşünseydi şuan borçlu olunacak bir vatan olmazdı.

Duygu Sömürüsü

biraz aklımızı mı kullansak ?

Suriye topraklarında Kürdistan kurulması desteklenmelidir. Çünkü bu Türkiye'de ki terörü sonlandırır.

Kürtler devlet kuracak kültürel ve diplomatik birikime ulaştığında kendilerinin yöneteceği bir devleti kaçınılmaz olarak kuracaklardır. Ancak ABD yardımıyla kurulmak istenen bugünki yapı ancak Kürt adının sömürüsü olabilir. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceği gibi ABD yardımıyla da devlet kurulmaz.

Yanlış Sebep Safsatası

Kürtler devlet kuracak kültürel ve diplomatik birikime sahip olmadığı bilgisi tartışmalıdır. Tartışmalı bir sebep üzerinden kesin bir yargı üretilemez.

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

Nükleer enerji tamamı ile doğaldır. Kimyasal tepkimeler de radyoaktif tepkimeler de doğaldır. Sizin vücudunuzda ATP parçalamanız ve enerji ortaya çıkarmanız ile aynı durum ve tamamı ile yenilenebilir. Ayrıca bu zamana kadar fosil yakıttan alınan zarar, nükleer ile karşılaştırılamayacak kadar fazla.

Alakasız Sonuç Safsatası

Doğal olan herşey zararsız değildir. Kenevir de doğaldır, fosil yakıtlar da... Önerme kendi içinde çelişir

Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

Çernobil faciası bir deney sırasında olmaktadır. Bu yüzden eğer deney denenmez ise hiçbir sorun teşkil etmeyecektir.

Yanlış Sebep Safsatası

Fukuşima felaketi doğal afet sebebiyle olmuştur. O halde doğal afet olmazsa sorun teşkil etmez denilemez.

Ötanazi haktır.

Kelebek etkisi teorisine göre yapacağımız her şey bir başka hayatı etkileyebilir.

Alakasız Sonuç Safsatası

Kelebek etkisi teoridir ve kişinin kendi haytıyla kelebek etkisinin ilgisi yoktur. Olsa bile yaşayan intiharcının hayatının da aynı etkiyi yapabileceği olasıdır. Acı çekmese de olasıdır. Ötenazi olmasa da olasıdır.

Hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez

Neye göre , kime göre ?

Alakasız Amaç Safsatası

troll safsatasi
us