arguman.org bir argüman analizi platformudur.

insan yaşamak için yaşamayı sevmek zorunda değildir

Doğru.

Dayatma Safsatası

Teknik anlamda önerme olmayan arguman.org önermesi.

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrım sonucunda gerçekleşen kişilerin sosyalizasyon sürecine tabi tutulması ortadan kalkarsa, cinsiyetler arası çatışma azalacağı gibi, toplum da ilerler.

Farklı cinsiyetteki kişileri yetiştirirken onları "kız ..... olmalı", "erkek ..... olmalı" gibi kalıpların dışında yetiştirirsek, hem iki cinsiyet arasındaki çatışmayı önlemiş hem de bir kişinin sırf o cinsiyete sahip olduğu için ona dikte edilen kalıplara göre davranmamasını sağlamış oluruz.

Alakasız Sonuç Safsatası

kimse kız gibi hissettiği için bütün erkeklerden nefret etmez. veya erkek gibi hissettiği için erkeklerden nefret etmez. kesinlikle cinsiyetler arası çatışma (seksizm) yetiştirilme şeklinden daha çok sosyal olarak kadınların rekabet ve medyanın toplumun zamanında "ırkçılık" nasıl kabul görülür dönemleri olduysa "cinsiyetçilik" ten aynı şekilde (gizlice) yararlanmaya devam etmesinden. kaynaklıdır.

Mutlak etik doğrular vardır

Etik canlıdan canlıya değişen subjektif bir durumdur. Mutlak etik doğrular olabileceği önermesi etiğin kendisine terstir.

Yanlış Yön Safsatası

Etik ve ahlakı, dolayısıyla değer ve değer yargılarını karıştırarak yanlış bir yöne saptınız. Etik, nesnel bir şekilde ahlaki kavramları çözümlemeye çalışır ve subjektif değildir. Değerler nesnel ve mutlaktır. Sizin karşı çıktığınız ise kişiden kişiye, toplumdan topluma değişen değer yargılarıdır ve bunu etik olarak düşünüp subjektiftir damgasını vurmuşsunuz.

Yapay zeka insanın varoluş anlamını tehdit etmektedir

İnsanın varoluşu anlamsızdır.

Alakasız Sonuç Safsatası

Nasıl bir önerme ki bu xd

Kuran (eğer varsa da) bir tanrı tarafından gönderilmiş olamaz.

"Kuran -eğer varsa da-" yazmak "Amerika-eğer varsa da-" yazmak kadar abes bir şey. Lütfen mütevatir kavramını araştırınız. Gerçi bu cümleyi kuran kendi varlığını inkar etmiyorsa bunu yapabilir :) zira kendi varlığından şüphe etmesi daha makul

Kısır Döngü Safsatası

İddiayı Zayıflatma Safsatası (Fallacy of the Straw-Man) Tanım: Kendi iddiasını güçlendirmek için, karşı tarafın gerçek iddiası yerine iddianın en zayıf ve duygusal yönünü bularak buna hücum etme durumu. Samandan yapılmış bir korkuluğu devirmek gerçek bir adamı yere sermekten daha kolay olduğu için bu safsataya “Korkuluk Safsatası ” da denilmektedir

Türkiye nükleer santrallerden de enerji üretmelidir.

Nükleer santraller aracılığıyla enerji üretilmelidir ama henüz Türkiye de değil.

Önyargılı Dil Safsatası

Türkiye'den daha az gelişmiş bazı ülkelerin bile nükleer santralleri olabiliyor. "Biz yapamayız abi ya patlatırız" yersiz bir eleştiri ve ilerleme düşüncesine aykırıdır. Eğer bilim insanları da bu düşüncede olsaydı bugün çoğu şeyden mahrum kalırdık.

Paralel yapının başındaki şahıs yakın zamanda Türkiye'de yargılanacaktır.

Amerika'ya zaten istenen her taviz veriliyor.

Konuyu Saptırma Safsatası

Zaten bu böyle böyle diyip önyargılarla konuyu basitleştirip kesin yargılarda bulunmak

İslam filozofları gerçek manada felsefe yapamamaktadır

Tanrının varlığını sorgulamaya başladıklarından itibaren islam felsefesinden çıkmış olurlar

Alakasız Sonuç Safsatası

İslam felsefesi, İslam'ın felsefesi değildir. Ahmet Cevizci'nin kitabında dediği gibi "İslam felsefesine Müslümanlar dışında katkıda bulunanlar olduğu ve sadece Arap dilinde ifade edilmediği için, İslam felsefesini İslam kültüründen doğmuş ve İslami coğrafya üzerinde bulunan yerlerde ifade edilmiş olan düşünce geleneği olarak çok genel bir biçimde, bir bütün hâlinde tanımlayabiliriz." Tanrı'nın varlığını sorgulayınca İslam felsefesinden çıkma gibi saçma bir durum yoktur. Böyle olsaydı İslam felsefesi içi boş bir felsefe olurdu.

Düşünüyorum, o halde varım.

Varlık kişi temelli değildir. Mutlaktır.

Alakasız Sonuç Safsatası

Varlığı kişi temelinde ele almasının zorunluluğu, şüpheye yer bırakmamaktan kaynaklanıyor. Zaten bu yargıdan sonra Tanrı'yı ve dış dünyayı da "düşünen ben" temelinde kanıtlıyor. Varlığın mutlaklığıyla ilgili bir karşı çıkış alakasızdır.

Bisiklet bir ölçüm aletidir

Bisikletle yapılan ölçümler metre (veya bir diğer yaygın birim) cinsinden ifade edilecektir.

Alakasız Sonuç Safsatası

bisikletin bir olcu "birimi" olup olmadigi tartisilmamaktadir.