arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Banksy'nin yapıtları etkileşim sanatıdır

Belki de eserlerinin satın alınmasını bekliyordur?

Alakasız Amaç Safsatası

Çoğu sanatçı, sanatının değer görmesini ve yankı bulmasını bekler, ancak her zaman maddi karşılığı olmasını beklemeyebilir.

Kadınlar kod yazabilir

Her kadın kod yazamaz zira her erkek de kod yazamaz. Hatta aslında kadınlar istedikleri yapmak konusunda erkeklerden daha hırslıdır bu da onları disipline sokar. Asıl mesele kadınlar kod yazmak ister mi? Bu da çocukken onların eline özellikle oyuncak olarak bebek verilmesiyle ilişkilendirilebilir.

Alakasız Sonuç Safsatası

Kadınlar kod yazabilir

bu erkeklerin makyaj yapabilitesiyle orantilidir.

Alakasız Sonuç Safsatası

Arguman ile ilgisi olmayan onerme.

Evren için sanat ve sanatçının varlığı, bir bok böceğinin varlığından daha anlamsızdır.

Pok böcüğü evrende değerli bir yere sahiptir.Yaptığı sanat ortada sonuçda..

Yanlış Yön Safsatası

Ama demek istemiş fakat çünkü demiş.

Okullarda C#.NET yerine Python öğretilmelidir.

39 büyük amerikan üniversitesinden hiçbiri C# öğretmez, büyük çoğunluğu python, java veya matlab öğretir

Bir Bilen Safsatası

Amerika'daki büyük üniversitelerin bu eylemi gerçekleştiriyor olması bu argümanı destekleyecek bir "çünkü" değildir, sadece bir istatistiktir.

Yapay Zeka gelecekte insanlığın daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak.

İnsanların işini kesinlikle kolaylaştıracak ve daha iyi yerlere getirecek ama kolaylaşan bu işler birçok insanı da işinden edecek!!!

Alakasız Sonuç Safsatası

Sanat kategorilerine dahil olan her işin sanat olduğu varsayılamaz

Sanat kendini yenilemek için farklı bakış açılarına ihtiyaç duyar. Sanat akımlarını oluşturan şey, farklı bakış açılarıdır.

Yanlış Sebep Safsatası

İhtiyaç-sebep ilişkisi tutarsızlığı

Sanat kategorilerine dahil olan her işin sanat olduğu varsayılamaz

Kişisel bakış açımızı dile getirmek için bu platformda değil miyiz?

Duygu Sömürüsü

Yorumun sanatın ne olduğu yönünde bir yorum değil, kişisel problemlerin sanatın tanımı ve şekli üzerinde bir yaptırımı olamaz.

Sanat diye bir şey yoktur

sanat ''daha az sıradan'' yada ''sıradan'' olarak adlandırılamaz, görecelidir.

Alakasız Sonuç Safsatası

Cevap sanatın daha az sıradan olmasına geçerli bir antitez değildir. sanat neye göre nasıl görecelidir cevap yok?