arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: Aptalız
bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: Konuyla alakasız argüman sunulmaktadır.
bir önerme için Alakasız Sonuç Safsatası bildirimi yaptı: Önermeden, sonuca ulaşılamıyor
bir argüman oluşturdu: Mutlak etik doğrular vardır
bir argüman oluşturdu: TEST