arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

Sistemler gelecekte hacklenemez olacaktır.

başka bir argümanla ilişkilendirildi:
Güvenli sistem, fişi çekilmiş sistemdir

bir argüman oluşturdu: Güvenli sistem, fişi çekilmiş sistemdir
bir argüman oluşturdu: Hacking gelecekte son bulacaktır.
bir argüman oluşturdu: Zevkler ve renkler tartışılmaz
bir önerme için Alakasız Sonuç Safsatası bildirimi yaptı: Konu bilinç ve zekadır. İnsan değil
bir önerme için Alakasız Sonuç Safsatası bildirimi yaptı: Konu bilinç ve zekadır. İnsan değil.
Sanat toplum içindir

ulelos

bir argüman oluşturdu: Bilim, destek görmediği zaman manipülatif olmalıdır