arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: Maddenin en estetik hali sade halidir
bir önerme için Alakasız Sonuç Safsatası bildirimi yaptı: Ahlak, adap gibi toplumsal kurallar ile hukuk normları birbirinden farklıdır.
bir önerme için Alakasız Sonuç Safsatası bildirimi yaptı: Ahlak, adap gibi toplumsal normlar ile hukuk kuralları birbirinden farklıdır.
bir argüman oluşturdu: Türk solu söylemi yanlıştır
bir önerme için Alakasız Sonuç Safsatası bildirimi yaptı: var olan durum geçmişte yaşanan bir durumla özdeşleştirilerek bir çıkarım yapma çabası veya çabaları.
bir argüman oluşturdu: Aptalız
bir önerme için Konuyu Saptırma Safsatası bildirimi yaptı: Konuyla alakasız argüman sunulmaktadır.