arguman.org bir argüman analizi platformudur.

Neler oluyor burada:

bir argüman oluşturdu: snapchat
bir argüman oluşturdu: sanat filmi yönetmenleri aynı zamanda felsefe üreticileridir.