Fazla özgürlük yalnızlıktır.

böyle bir dönemde hangi özgürlükten bahsediyoruz. hem de ''fazla'' sından?

Konuyu Saptırma Safsatası

Önermenin dönemimizle bir ilgisi yok.

Bilim önemlidir.

test edilebilirdir.

Yanlış Sebep Safsatası

Bilimin test edilebilir olması onu önemli yapmaz.