Ortadoğuda ve müslüman ülkelerdeki çatışmaların bitmesi Halifelik Makamının tekrar oluşturulması ile mümkündür.

İslam tarihine bakıldığında çatışmaların halifeliğin kaldırılmasından(1924) sonra artmıştır. Emparyalist güçlere karşı ümmet bilinci sadece halifeyle olabilir. Emparyalistler için 30 milyonluk Irak veya Suriye dikkate değer bir güç değildir. Ama bir buçuk milyarlık bir güç korkutucudur.

Yanlış Sebep Safsatası

Toplumların birbirinden korkması bilgi ve teknolojiyle oluyor günümüzde. O yüzden müslümanların sayısı beş milyar bile olsa kimse korkmaz.