İdam insanlık dışı bir uygulamadır.

senin devletini demokrasini ozgurlugunu yani hayatini zorla elinden almaya kalkisan biri insan olamaz.Bu yuzden haklisin insanlik disi biri uygulamadir, uygulanan canlilar insan degil ve bunu kendisi haketmistir.

Adam Karalama Safsatası

suç işlediği varsayılan kişinin insan [bile] olmadığı ifade edilmektedir.

İdam insanlık dışı bir uygulamadır.

senin devletini demokrasini ozgurlugunu yani hayatini zorla elinden almaya kalkisan biri insan olamaz.Bu yuzden haklisin insanlik disi biri uygulamadir, uygulanan canlilar insan degil ve bunu kendisi haketmistir.

Alakasız Sonuç Safsatası

önermede gizli bir suç tanımlaması yapılmaktadır. devlet, demokrasi, özgürlük gibi sentetik kavramlar insandan bağımsız bir anlam oluşturmazlar ve kutsallık taşımazlar. kutsallık insanın varoluşunda aranmalıdır ve onun hiçbir eylemesi, yok edilişini zorunlu kılmaz.

Bir çok bilim, Kur`an-ı Kerim'den esinlenmiştir.

Modern bilimin temelleri İslam medreselerinden doğup Endülüsten avrupaya yayıldı. Kuranın çok sık yer verdiği ve ilk emri Oku sebebiyle binlerce alim yetişti. İlk robot sisteminden uzaya yönelik yapılan roket sistemine kadar çok şey sistametize olmuştur.

Alakasız Amaç Safsatası

Müslüman bilim insanları elbette bilime katkı sağlamışlardır. Fakat onların çalışmaları modern bilimin temelidir denemez. İslam dininden ve diğer dinlerden yaklaşık 3000 sene önce modern bilimin temelleri atılmaya başlanmıştır. Mezopotamyalılar, Yunanlılar, Babilliler, matematik, geometri, astronomi de en ileri olanlarıydı.

İstanbul dünyanın en güzel şehridir.

Batının modernizminin ve doğunun mistisizminin en güzel şekilde harmanlandığı şehirdir.

Dolduruşa Getirme Safsatası

Fikirsel anlamda Batı modernizmi önce Antik Yunanda, sonra Fransız Devriminde temellenirken doğu mistisizmi önce Hint, sonra Pers uygarlıklarında temellenir. Her iki tarafın da değerleri maddi ve manevi olarak saldırı altındayken (Bkz: insan hakları ihlalleri, idam talepleri ve Alevi-Bektaşilere karşı olan tutumlar) bu önerme göz boyayıcıdır ve cami-gökdelen, t-shirt-şalvar, mercedes-türban vb. semiyotik bir aradalıklara dayandırılmaktadır.