insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

insanlar dini okudukça, araştırdıkça onun aslında iddia edildiği gibi olmadığını görebilir. zira "milyarlarca yıldız yaratan kainatın hükümdarının" best seller kitabında "biz yıldızları gece yönünüzü bulasınız diye yarattık" lafzının dünyadan yukarı bakan birisi tarafından yazıldığı aşikardır.

Alakasız Sonuç Safsatası

Sonuçta Allah kitabı Dünyaya gönderiyor.Dünyaya gönderdiği bir kitapda dünyada yaşayan birine hitap etmesi gerekir.Sen sadece Nerden tutunacağını bilmiyorsun.Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.