Dinlerde bahsedildiği şekliyle yaratıcı/ tanrı yoktur.

önerme mantıken hatalıdır zira tanrı konsepti sadece ibrahimi dinlerde yoktur.

Konuyu Saptırma Safsatası

İbrahimi dinler dışında başka dinlerin olması, öncülü "Tanrı kavramı her canlı için eşit değildir." olan bir önermenin mantıken hatalı olmasının kanıtı olamaz