Acılar zamanla hafiflesede, anılar asla unutulmaz.

2 destekleyen
1 safsata bildirimi
Bir Bilen Safsatası