insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

Kendinin artık cahil olmadığına inanır ve destekleyenlerin büyük bir çoğunluğunu cahil kesimin oluşturduğu düşüncelerden soğur.

Önyargılı Dil Safsatası

Dindarların büyük çoğunluğunun cahil olduğunu kast etmek önyargıdan başka bir şey değildir.

insanlar araştırdıkça , bilim ve felsefeye yöneldikçe dinden uzaklaşır

Bu kesinlikle relatif bir şeydir. "İnsanlar arastirdikca bilime ve felsefeye yoneldikce dine yakinlasir" önermesi ne derece doğru ise ilk önerme de o derece doğrudur. Eğer ilk önerme mutlak dogru olsaydi dindar bilim adami ve filozof olamazdı.

Kısır Döngü Safsatası

Argüman yok, kısır döngü.