Türkiye'de Nükleer Santral yapılmamalıdır.

Uzmanlığın artması veya insan faktörünün azalması, hata payını ortadan kaldırmaz. Çünkü daima istismar etmek için bir olanak vardır.

Felaket Tellallığı Safsatası

Bahsi geçen gelişmeler hata payını minimize etmeye yönelik adımlardır. Hata payı ve istismar olasılıkları her alanda mevcuttur. Sadece nükleer enerjide bunların altını çizmek mantık hatasıdır.

Eşcinsellik hastalıktır

Bireyin eşcinsel olması onun yaşama hakkının olmadığı ya da diğerlerinden daha değersiz olduğu anlamına gelmez. Bireyi değersiz yapan farklılıklarını toplumun gözüne sokma fantezisidir.

Duygu Sömürüsü

Alakasız

Bâzı insânlar doğuştan suça yatkındırlar.

Suçu işleyenler bile ıslah edildikten sonra doğru bir eğitimle düzeltilemeyecek onarılamayacak kimse yoktur..

Konuyu Saptırma Safsatası

Doğuştan gelmesiyle sonradan değiştirilebilir (!) olması farklı şeylerdir.

Gelir dağılımı eşitliği geleceğin ekonomisidir

Gelir dağılımı eşite yakın ülkeler innovasyonda ileridedirler. Bkn:Norveç, Finlandiya

Yanlış Sebep Safsatası

Dünya'nın en innovatif ülkeleri arasında Finlandiya 4.dür, Norveç ilk 10'da bile değildir.

Irk diye bir şey yoktur.

Yakın zamanda genom üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara göre Alman, Türk, Afrikalı vesaire olarak tanımladığımız "ırklar" arasındaki fark yüzde beşden bile azdır.

Devede Kulak Safsatası

İnsan kadar kompleks bir canlıda %5'lik genetik farkın küçümsenmesi.