En çok tartıştığı kullanıcılar

En çok desteklenen önermeleri

Evren zeki bir tasarımcının ürünü değildir.

2 destekleyen
4 safsata bildirimi
Konuyu Saptırma Safsatası
Alakasız Sonuç Safsatası
Yanlış Sebep Safsatası
Yanlış Benzetme Safsatası