Tayyip Erdoğan bir insan değildir Tanrıdır

İnsan görünümünde olması ve diğer insanlar gibi davranması Tanrı olmadığı anlamına gelmez.Görünüşü insan üstü yüce varlığını gizliyor o bir ilahtır.

İnanca Başvurma Safsatası

Etten kemikten insanın tanrılaştırılması söz konusudur ve komiktir.

Evren tesadüfen oluşmamıştır.

Her şeyin bir yaratıcısı vardır ve o da Allah (c.c) dir.

İnanca Başvurma Safsatası

Bilimsel içeriğe sahip olmayıp tamamen inanç temelli bir önermedir.

Evren tesadüfen oluşmamıştır.

Hayatta herseyin bir nedeni vardır.Hiçbirşey nedensiz degil ve tabiatti herseyin bir görevi vardir.Bu hassas dengeyi sağlayan Allah(c.c) her seyi dengesinde yaratmistir.

İnanca Başvurma Safsatası

Önerme tamamen inanca dayalıdır.

Birinin ateist olması düşünceden ziyade, yaşam tarzından kaynaklanır.

insanlar yaptıklarının birileri tarafından desteklenmesini, en azından yadırganmamasını ister. bu nedenle islam'a inanmadığını belirterek yaptığı gayr-i meşru işleri meşrulaştırma çabasına girer.

Önyargılı Dil Safsatası

Tüm ateistleri kendince bir kefeye koyma çabası içerisinde bir yorum.

Birinin ateist olması düşünceden ziyade, yaşam tarzından kaynaklanır.

Utandıracak bir günahı vayahut toplumda yadırganacak bir hareketi gizli işleyen bir adam, başkasının haberdar olmasından çok hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır gelir. Küçük bir emâre ile onları inkâr etmeyi arzu eder.

İnanca Başvurma Safsatası

Yorum bir sebep olmaksızın şahsi inanca dayalıdır.

Birinin ateist olması düşünceden ziyade, yaşam tarzından kaynaklanır.

Ateizm düşüncede de vardır yaşam tarzında da. Kişi düşünce olarak yaratıcıya inanmıyor olabilir. Veya yaratıcıya inanıp yokmuş gibi davranabilir. Buna bazı kaynaklarda pratik atezm denir. Ama ikisi aynı kefeye konamaz tabi. İlkinde açık bir inkar var. İkincisinde günahkarlık.

İnanca Başvurma Safsatası

Tamamen inanç yollu bir anlatım önermedir, gerçeklikten uzaktır.

Astroloji bir safsatadır.

dünyadaki zaman kavramının sonucudur gezegenlerin konumu ! astroloji gezegenlerin konumunun dünyadaki etkisi sayesinde ortaya çıkmıştır . !

İnanca Başvurma Safsatası

Hiçbir bilimsel gerekçe belirtmeksizin bir görüştür.

Beyni gelişmemiş insanlar şiddete başvurur.

örnek olarak polis alınabilir; çok düşük puanlarla polis olmak mümkündür ki bu bize polis beyninin seviyesi hakkında bilgi vermektedir ayrıca polislerin toplumsal olaylarda davranışları gözlemlenerek polisin şiddete bakış açısı yorumlanabilir.

Adam Karalama Safsatası

Örneğin tekil bir şahıs değil bir topluluk olması aşağılayıcıdır.

Demokrasi çoğunluğun diktatörlüğüdür.

demokrasi toplumun kendi kendini yönettiğini sanmasını sağlayan sanal bir olgudur.

İnanca Başvurma Safsatası

Herhangi bir argüman bulunmadığından sadece kişisel inançdır.

Hristiyanlık doğru yoldur.

Hristiyanlık doğru yol olsaydı Kuran-ı Kerim gönderilmezdi.

İnanca Başvurma Safsatası

Tamamen inanç esaslı bir önermedir.

İnanmak bünyeyi güçlü hale getirir (mi?)

"Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz."

İnanca Başvurma Safsatası

Bu önerme tamamen kişisel inancın doğru kaynak olarak lanse edilmesini içerir ve dogmatiktir.