Tüm insanlar çıkarcıdır.

Çıkarcı olmayan insanlar bu genellemenin dışındadır.Tüm insanlar deyimi yanlış kullanılmıştır.

Kısır Döngü Safsatası

Herhangi bir örnekle açıklama yapmalısınız veya anlatınız.