Düşünüyorum, o halde varım.

Varlık kişi temelli değildir. Mutlaktır.

Konuyu Saptırma Safsatası

kendi varlığından bahsediyor.

Bisiklet bir ölçüm aletidir

Tekerlerin dönmesi için her zaman pedalın dönmesi gerekmiyor.

Alakasız Sonuç Safsatası

Bu ilgili önermedeki iddiayı yanlışlamaz

şans diye bir şey yoktur.

Kısır Döngü Safsatası

Sonuç ve sebep aynı olamaz. Totolojik argüman.