Tayyip Erdoğan bir insan değildir Tanrıdır

İnsan görünümünde olması ve diğer insanlar gibi davranması Tanrı olmadığı anlamına gelmez.Görünüşü insan üstü yüce varlığını gizliyor o bir ilahtır.

Önyargılı Dil Safsatası

birinin tanrı olduğuna ilişkin koşulsuz bir ön kabul ile ileri sürülen herhangi bir dayanağı olmayan boş bir önermedir.

Türkiye'nin mevcut yönetim şekli demokrasi değildir. (Ekim 2016)

%40 oy alarak iktidar olan bir parti aynı zamanda kendisine oy vermeyen %60 ı yönetmek durumunda kalıyor bunun da pek demokratik olduğunu düşünmüyorum ve milletvekili adayını partinin belirlemesi %10 seçim barajı olması gibi etkenler de demokrasi prensibine pek uymuyor

Yanlış Sebep Safsatası

halk gibi yüksek miktarlı çoğunluğun olduğu hiçbir sistemde, hiçbir yönetim biçiminde %100 oyla iktidara gelen yönetim olamayacağından önermenin dayanağı gerçekçi değildir. demokrasi sisteminin çalışma sistemi zaten özgür oylama sonucu en fazla oy alanın başa geçmesi şeklindedir.

Din zihinsel bir hastalıktır ve devletler bu hastalığı kişisel amaçları uğruna kullanır bu yüzden dine karşı sistematik bir savaş açılmalıdır

Şiddet içerikli ceza ve ödül temelli inançların pratikte dünyaya zararı bellidir . Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün yahut itaat etmeyen kadınları yataklarınızda dövün gibi ayetlerin olduğu inançların kullanılmaya ihtiyacı yoktur . Aradığımız evrensel bir mutluluksa inanç kesin kes zararlıdır.

Konuyu Saptırma Safsatası

bir bütün içerisindeki küçük parçaları, başını sonunu atlayıp konudan bağımsız yorumlayamazsınız.